Tro og tvil

Etter min enkle og optimistiske tro på menneskeheten, burde det bare være enkelte fundamentalister, i ulike religioner, som mener at de alene har de rette svarene. Dessverre er det ikke, etter hva...