Om tro

Tro er vanskelig. Jeg strever med det. Mange strever med det. Tro kan overta der viten ikke strekker til. I «gamle dager» gjaldt det ganske mange områder. Etter hvert har vitenskapen vunnet...

Tro og tvil

Etter min enkle og optimistiske tro på menneskeheten, burde det bare være enkelte fundamentalister, i ulike religioner, som mener at de alene har de rette svarene. Dessverre er det ikke, etter hva...