Takknemlighet

Jeg tenker mer over enn før alt hva jeg har grunn til å glede meg over: Det kan være blomster jeg ser når vi går på tur, høye trær som har fått...