Snart 2 år

Jeg er (kanskje dessverre?) en del eldre enn overskriften skulle tilsi, men det jeg sikter til er at jeg snart har vært ansatt i Kirkens Bymisjon i to år. Rett nok ikke...