Universets alder

Dette skal bli et kort innlegg, men med et spørsmål som jeg håper noen kan gi meg et fornuftig svar på…

Ifølge det jeg finner på nettet, sies det at vi nå vet universets alder: Det er 13,7 milliarder år (1).

Samtidig sies det at den fjerneste observerte galaksen (MACS0647-ID) er 13,3 milliarder lysår borte, eller som en dansk artikkel sier det (2): «Galaksen befinder sig 13,3 milliarder lysår borte, hvilket betyder, at galaksens lys har rejst mod os i næsten hele universets levetid.»

Dette tolker jeg slik: Lyset (i lufttomt rom) beveger seg, naturlig nok, over en avstand på ett lysår per år, altså ble lyset fra ovennevnte galakse sendt ut for cirka 13,3 milliarder år siden og følgelig var avstanden på det tidspunktet (og ikke «nå») 13,3 milliarder lysår.

Spørsmål:

Hvordan kan det stedet i universet som vi befinner oss og denne galaksen hatt en avstand seg imellom på 13,3 milliarder lysår for like mange år siden hvis ‘big bang’ fant sted for 13,7 milliarder år siden? Vi kan da umulig ha vært ‘en klump’ som har utvidet seg slik på 0,4 milliarder år? Det ville jo vært raskere enn lysets hastighet og brutt med fundamentale lover i fysikken?

Hva tenker jeg feil her, eller bør vi forkaste ‘big bang’?

(1) http://www.nrk.no/kultur/universets-alder-fastslatt_-1.867088

(2) http://ing.dk/artikel/galakse-opnar-rekord-som-universets-fjerneste-objekt-134245