Om tro

Tro er vanskelig. Jeg strever med det. Mange strever med det. Tro kan overta der viten ikke strekker til. I «gamle dager» gjaldt det ganske mange områder. Etter hvert har vitenskapen vunnet...